Petícia za zachovanie predaja a používania zábavnej pyrotechniky

Masívna kampaň naprieč ONLINE médiami,

iniciovaná Asociáciou predajcov pyrotechniky

SUMARIZáCIA KAMPANE

Na financovanie kampane bolo použitých 8580€ zo zdrojov, uvedených v grafe.

Kampaň bola umiestnená v ONLINE médiách:

 • platforma STROSSLE
 • Google Display
 • Google Search
 • Sociálne siete – Facebook

Asociácia v médiách


Aktivity na podporu podnikania v odvetví zábavnej pyrotechniky

 

  Stretnutia pracovnej skupiny

k novele zákona 58/2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii

 • dosiahnutie dohody, ktorá bude prijateľná nielen pre predajcov, ale aj pre ochranárov
 • obmedzenie používania pyrotechniky iba do nevyhnutnej miery
 • odborné stanovisko k nebezpečnému návrhu o zriadení obecného miesta na odpaľovanie pyrotechniky, ktoré malo byť v zákone
 • obmedzenie miest, v blízkosti ktorých sa nesmie odpaľovať pyrotechnika, na minimum
 • zrušenie fixného poplatku v hodnote 500 € za vystavenie povolenia na použitie pyrotechniky

 


  Stretnutia s predstaviteľmi mesta Nitra

k pripravovanému VZN o celoročnom zákaze používania pyrotechniky v meste Nitra

 • aktivity, smerujúce k zmierneniu navrhovaného zákazu používania zábavnej pyrotechniky v Nitre

 


  Stretnutia s predstaviteľmi Hlavného banského úradu

k problematike skladovania zábavnej pyrotechniky

 • stretnutia s predstaviteľmi HBÚ k pripravovanej novele skladovania zábavnej pyrotechniky 
 • aktivity smerujúce k zlepšeniu podmienok skladovania zábavnej pyrotechniky na Slovensku

 

VIAC AKO

2178 KM

Najazdili sme viac ako 2178 km na stretnutia, vedúce k podpore podnikania v oblasti zábavnej pyrotechniky – stretnutia pracovnej skupiny, HBÚ, mesto Nitra a ďalšie.

VIAC AKO

478 HODÍN

Strávili sme viac ako 478 hodín prácou a rokovaniami s príslušnými orgánmi, vyvracaním hoaxov, prípravou kampaní a webov a komunikačných kanálov.

Pyrotechnika je extrémne škodlivá

HOAX

 

Akademie věd Českej republiky uviedla v decembri 2022 alarmujúcu správu o tom, že pyrotechnika je extrémne škodlivá pre životné prostredie a pre zdravie ľudí. Vo svojej správe, ktorá je verejne dostupná na webe Akademie věd uviedli, že pyrotechnika obsahuje množstvo ťažkých kovov a toxických látok. Na základe ich správy vzniklo množstvo článkov v slovenských médiách, ktoré sa odvolávali práve na túto správu a šírili ju.

Asociácie predajcov pyrotechniky si vyžiadala od vedcov technickú správu, ktorá by potvrdzovala tvrdenia, ktoré v správe uviedli.


 

Stanovisko

Uvedené látky sa v zábavnej pyrotechnike v Európe nevyskytujú, pretože buď sú extrémne drahé, alebo sú európskou normou EN15947:2015 zakázané.

Akademie věd túto štúdiu uverejnila ako kompilát zahraničných prác, ktoré nemajú nič spoločné s európskym trhom. Európa má jedny z najprísnejších zákonov, čo sa týka dovozu pyrotechniky a požiadaviek na pyrotechniku.

Ide teda o hoax, ktorý šíri medzi ľuďmi zbytočný odpor k pyrotechnike.

Pridajte sa k nám

Staňte sa členmi Asociácie predajcov pyrotechniky a získajte:

 • Prístup do FB skupiny pre členov Asociácie, kde sa môžete pýtať otázky, ktoré vás zaujímajú a sledovať naše kroky, o ktorých informujeme členov
 • Prístup do online chatu Asociácie 
 • 1 x ročne online prístup na schôdzu Asociácie (v prípade potreby môže byť schôdza zvolaná aj častejšie, o čom budete informovaní)
 • za poplatok – členské 100€ ročne budete môcť používať exkluzívne logo OVERENÝ PREDAJCA PYROTECHNIKY

 

 • váš poplatok – členské – bude použitý na financovanie agentúry, ktorá v súčasnosti ako jediná dokáže samostatne pracovať na príspevkoch, vyvracaní mýtov a hoaxov o pyrotechnike
 • zároveň 1x ročne (pred schôdzou) dostanete report o tom, kde boli použité financie Asociácie

 

Stať sa členom