Nitra prijala VZN, ktorým sa celoročne zakazuje použitie zábavnej pyrotechniky kategórií F2 a F3. Napriek tomu, že na zastupiteľstve nemali všetky informácie o tom, čoho sa týka zákaz, navrhované VZN prešlo a pyrotechniku zakázali. 

Pondelok, 6. Február o 15.45 – poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli, že prostredníctvom vydaného VZN zakážu použitie zábavnej pyrotechniky v meste Nitra. 

V Nitre doposiaľ platilo VZN, ktoré obmedzovalo použitie zábavnej pyrotechniky F1, F3, P1 a T1 na 4 hodiny v roku. Kategória F2 bola doposiaľ povolená celoročne.

Poslanci skúmaním tohto VZN zistili chybu a novým VZN okrem iného túto chybu chceli odstrániť. Ako uviedol zástupca primátora, pripravované nové VZN je akousi verejnou objednávkou, pretože dopyt po zákaze pyrotechniky v meste Nitra bol veľký. Nová úprava VZN má podobu celoročného zákazu pyrotechniky kategórie F2 a F3. Povoľuje sa používanie F1, P1 a T1.

Zákaz ako populistický počin

Ohlasy členov zastupiteľstva v súvislosti s prerokovávaním nového VZN boli rôzne.

Niektorí poslanci boli rázne proti pyrotechnike a jej používaniu na Slovensku, avšak objavili sa aj argumenty, ktoré označovali pripravované VZN za čisto populistický krok zo strany mesta. Zazneli otázky, ktoré doposiaľ neboli premyslené, ako napr. vymožiteľnosť nového VZN v Nitre. Príslušníci mestskej polície, do kompetencie ktorej poriadok v meste spadá, nedisponujú takými prostriedkami, aby mohli plnenie tohto nariadenia skutočne vymôcť. Ako odznelo na zasadnutí – bude to však dobre vyzerať na papieri a v médiách.

Viacerí poslanci nerozumeli problematike, dokonca ani tomu, čo sa chystajú zakázať v rámci kategórie F2 a F3. Navrhovali preto so schválením VZN počkať, riadne ho dopracovať a potom opätovne prerokovať – to sa však nestalo.

Hluk ako problém č.1

Na zasadnutí odzneli aj problémy, ktoré skutočne obyvateľov trápia. Nejde tak ani o spomínaný Polygón, ktorý začiatkom roka zhorel. Ide o hluk, ktorý pyrotechnika spôsobuje a majiteľom psov a domácich zvierat tento hluk prekáža. 

Argumenty, ktorými sa Asociácia predajcov pyrotechniky snažila ozrejmiť situáciu, spôsobili značný rozruch v rokovacej miestnosti, pretože vyšlo najavo, že poslanci neboli znalí problematiky, ktorú prerokovávali. Mysleli si, že pripravovaným VZN vyriešia problém s pyrotechnikou. 

Aj vďaka časovej tiesni nebol na širšiu diskusiu priestor a VZN, zakazujúce použitie zábavnej pyrotechniky v Nitre, bolo schválené. Ako sme sa dozvedeli, samotní poslanci boli pod veľkým tlakom zo strany verejnosti, aby urobili s pyrotechnikou poriadok, čo malo obrovský vplyv na celý priebeh hlasovania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.