Podmienky predaja a používania zábavnej pyrotechniky na Slovensku

upravuje Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 58/2014 Z.z.

Podľa tohto zákona je možný predaj a používanie zábavnej pyrotechniky nasledovne:

Kategória F1 – pyrotechniku je povolené predávať osobám starším ako 15 rokov. Použitie tejto zábavnej pyrotechniky nie je časovo obmedzené. Patria sem predovšetkým malé prskavky a niektorá detská pyrotechnika – ako búchajúce guľôčky, malé stroboskopy, malé včielky, detské dymovničky a pod.

Kategória F2 – túto kategóriu zábavnej pyrotechniky je povolené predávať osobám starším ako 18 rokov – a to len v čase  1.-31.decembra, pokiaľ nejde o petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, batérie zábleskových petárd, batérie zábleskových petárd s externou oporou, výmetnice, míny, rímske sviece, rakety obsahujúce pyrotechnickú jednotku, ktorej hlavným efektom je hluk. Uvedené pyrotechnické výrobky kategórie F2 je povolené predávať len v období 28.-31.decembra. Použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 je povolené len v období od 31.decembra do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Toto obmedzenie neplatí iba v tom prípade, ak obec udelila súhlas s použitím pyrotechnických výrobkov tejto kategórie podľa § 53 ods. 5 Zákona.

Kategória F3 – túto kategóriu pyrotechnických výrobkov je povolené predávať osobám starším ako 21 rokov. Platia rovnaké pravidlá ako pri kategórii F2. Predaj dovolená len v čase 1.-31. decembra, pokiaľ nejde o petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, batérie zábleskových petárd, batérie zábleskových petárd s externou oporou, výmetnice, míny, rímske sviece, rakety obsahujúce pyrotechnickú jednotku, ktorej hlavným efektom je hluk. Uvedené pyrotechnické výrobky kategórie F3 je povolené predávať len v období 28.-31.decembra. Použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F3 je povolené len v období od 31.decembra do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Toto obmedzenie neplatí iba v tom prípade, ak obec udelila súhlas s použitím pyrotechnických výrobkov tejto kategórie podľa § 53 ods. 5 Zákona.

Okrem týchto kategórií je povolený v obchodnej sieti predaj zábavnej pyrotechniky kategórií P1 a T1

Zákon tiež určuje, že predaj pyrotechnických výrobkov vyššie spomínaných kategórií sa môže realizovať len v predajniach, ktoré sú umiestnené v stavbe. Vo výkladoch predajní môžu byť umiestnené len napodobeniny pyrotechnických výrobkov, teda makety.