Asociácia predajcov pyrotechniky sa stala členom pracovnej skupiny, ktorá pripravuje nový návrh zákona č. 58/2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii. Prečo Asociácia patrí do skupiny, ktorá rozhoduje o možnom zákaze zábavnej pyrotechniky?

Iniciatíva Zvierací ombudsman, ktorú zastupuje Katarína Schneiderová, sa vyjadrila pre denník Postoj, že „nerozumie, prečo by sa zástupcovia pyrotechnikov mali podieľať na návrhu zákona, ktorý obmedzí zábavnú pyrotechniku. „Boli sme skeptickí voči deklarovanému súhlasu zástupcov pyrotechnickej obce s pripravovanou novelou a ich deklarovanej spoločnej snahe obmedziť predaj. Nepôsobí to logicky, logické sa pre nich javí pokračovať a predávať pyrotechniku,“ uvádza Schneiderová.“ (Postoj, 2023). 

Prečo Asociácia patrí do pracovnej skupiny?

Asociácia predajcov pyrotechniky však považuje za dôležité najmä to, zúčastňovať sa rozhodovacieho procesu a diania pri tvorbe novely zákona 58/2014, ktorá by bola zmysluplná a bola by konsenzom všetkých strán. Nechceme dovoliť, aby sa rozhodovalo o nás – bez nás, a tento náš postoj sa nemení ani napriek tomu, že sa to protistrane javí nelogické. Ak by sme totiž nechali rozhodovanie iba na jednej strane, zábavná pyrotechnika by sa čoskoro stala minulosťou. Iba ako súčasť pracovnej skupiny máme možnosť ovplyvniť to, akú podobu bude mať nový zákon.

Vďaka našej účasti v pracovnej skupine pravidelne rokujeme s jej členmi a podávame odborné stanovisko k jednotlivým zmenám v návrhu novely zákona. Takto sme upozornili aj na fakt, že vymedzenie jedného miesta v obci pre odpaľovanie zábavnej pyrotechniky nie je bezpečné z hľadiska dodržiavania bezpečnostných vzdialeností. 

Hoaxy ako nástroj na dosiahnutie zákazu pyrotechniky

Asociácia si okrem účasti na rokovaniach všíma aj rôzne hoaxy, ktoré sa snaží vyvracať, pretože tieto sa stávajú oporným bodom protistrany v ich kampani za zákaz zábavnej pyrotechniky.

Spomenieme napr. stránku Zvierací ombudsman, ktorá uvádza, že v Nemecku ja zakázaný predaj zábavnej pyrotechniky a za takýto zákaz potom apelujú aj u nás. Pravdou však je, že pyrotechnická sezóna 2022/2023 v Nemecku bola extrémne silnou v predaji zábavnej pyrotechniky – ľudia stáli v dlhých radoch, aby si zábavnú pyrotechniku mohli kúpiť a vláda dokonca ponúkla pomoc firmám, ktoré predtým kvôli covidu nemohli predávať pyrotechniku. 

Takéto hoaxy by sa podľa nášho názoru na stránkach verejných inštitúcií nemali šíriť. Keďže ide o verejnú inštitúciu, považujeme ju aj za mienkotvornú a mala by šíriť predovšetkým pravdivé informácie.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.