Pravidlá predaja a používania zábavnej pyrotechniky sú v rôznych krajinách odlišné. Asi najviac nás však zaujíma, ako sme na tom v oblasti predaja a používania pyrotechniky v porovnaní so susednými štátmi. 

Slovensko

 • Kategória F1 povolená predávať a používať bez obmedzenia celoročne
 • Kategórie F2 – F3 – pokiaľ nejde o pyrotechniku, ktorej hlavným efektom je hluk, je povolené predávať iba v mesiaci december
 • Kategórie F2 – F3 – pokiaľ ide o petardy a pyrotechniku s efektom hluku, je povolené predávať od 28. do 31. decembra
 • Použitie pyrotechniky kategórií F2 – F3 je povolené od 31. decembra do 1. januára 
 • Výnimku z obmedzení predaja a použitia pyrotechniky kategórií F2 – F3 udeľuje príslušná obec na základe podanej žiadosti o udelenie výnimky

Česko

 • Povolený celoročný predaj a použitie kategórií F1, F2 a F3. 

Poľsko

 • Povolený celoročný predaj a použitie kategórií F1, F2, F3.

Maďarsko

 • Povolený predaj zábavnej pyrotechniky kategórií F1, F2 neobmedzene
 • Predaj kategórie F3 povolený posledné 4 dni v roku
 • Použitie pyrotechniky kategórie F1 neobmedzene, F2 neobmedzene na súkromnom pozemku
 • Použitie zábavnej pyrotechniky kategórie F3 bez obmedzení posledný deň v roku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.