Novela zákona 58/2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii sa tento týždeň dostáva do prvého čítania v parlamente. Má však jeden háčik – jej dodržiavanie predstavuje nebezpečenstvo vážnych zranení.

Nebezpečná novela s vážnymi dôsledkami

Novela zákona 58/2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii, ktorú do parlamentu predkladá poslanec Valášek, prináša so sebou výrazné zmeny v oblasti používania zábavnej pyrotechniky.

Podľa tejto novely bude celoročne zakázané použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, ktorých hlavným efektom je hluk. Ide predovšetkým o petardy, batérie petárd, zábleskové petardy, výmetnice, míny, rímske sviece alebo rakety s hlavným efektom hluku.

Pyrotechnické výrobky kategórií F2 a F3, ktoré nepodliehajú úplnému zákazu v zmysle predchádzajúceho odseku, bude povolené používať 31. decembra a 1. januára, no aj to iba na mieste, ktoré obec vymedzí nariadením. Toto miesto musí spĺňať všetky kritériá, uvedené v novele zákona, ktoré však značne obmedzujú vymedzenie vhodných miest.

Ak sa obci podarí také miesto nájsť, musí stanoviť pracovníka, zodpovedného za riadne používanie zábavnej pyrotechniky a za bezpečnosť. Ak by obec vyčlenila ako priestor pre odpaľovanie pyrotechniky napr. nejaké ihrisko, na takéto ihrisko z hľadiska bezpečnosti môže ísť iba 16 ľudí. Táto novela zákona už nemyslí na to, aké riziká nesie nekoordinované odpaľovanie pyrotechniky na jednom mieste. Takisto nie je v silách poverených pracovníkov dohliadnuť na poriadok v tomto prípade. 

Použitie pyrotechniky cez rok vás vyjde minimálne na 500 €.

Novela zákona z dielne mimoparlamentného Progresívneho Slovenska, ktorú podali do parlamentu, počíta tiež s používaním zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 počas roka. Je však potrebné požiadať o povolenie obec, pričom minimálna sadzba za vydanie povolenia je 500€. Táto extrémne vysoká suma platí aj pre vydanie povolenia na použitie prskaviek, dlhších ako 60 cm, včeličiek, fontán či malých rímskych sviec.

Aj v tomto prípade možno vidieť nedomyslenosť tohto návrhu, ktorý výrazne obmedzuje konanie občanov aj v prípade, že žiadnym zásadným spôsobom nerušia verejný poriadok.

Môžeme preto len dúfať, že poslanci budú konať s chladnou hlavou a uvedomia si, že nedomyslený návrh nemožno schváliť.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.