PôSOBíME NA MEDZINáRODNEJ úROVNI

Združujeme spoločnosti pôsobiace na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Maďarsku.

Kontakt

Naša vízia

Zlepšenie situácie na Slovensku v oblasti predaja a používania zábavnej pyrotechniky, ktorá je najprísnejšia z krajín strednej Európy.

Pravidlá predaja a používania pyrotechniky

CHCETE SA STAť čLENOM ASOCIáCIE?

Vyplňte jednoduchý formulár so žiadosťou o členstvo v Asociácii predajcov pyrotechniky