Meranie kvality ovzdušia v priebehu festivalu ohňostrojov

V ČR sa uskutočňuje festival ohňostrojov, kde je vypálených množstvo ohňostrojov v priebehu niekoľkých dní.

Na to, aby sa tento festival mohol uskutočniť, dostal organizátor festivalu podmienku o absolvovaní meraní Českým hydrometeorologickým ústavom, ktoré preukážu, či ohňostroje zásadným spôsobom ovplyvňujú kvalitu ovzdušia, majú významné ekologické dopady alebo škodia ľuďom.

Správa k nahliadnutiu:

Finalni Zprava

Správa o vplyve ohňostrojov na vtáctvo

Pripravované ohňostroje si tiež vyžadovali žiadosť o vyjadrenie odborníkov – ornitológov o tom, či predpokladajú, že ohňostroje nejakým zásadným spôsobom budú zodpovedné za úmrtia vtáctva alebo narušenia ich prostredia.

Tieto správy sú opäť verejné a dostupné k nahliadnutiu:

Ohnostroje Hlucin Cizp 1

Ohnostroje Hlucin Cizp 2