Petícia za zachovanie predaja a používania zábavnej pyrotechniky kategórií F2 a F3 so súčasne schválenými podmienkami, upravenými zákonom 58/2014 Z.Z.

Petícia za zachovanie voľného predaja a používania pyrotechniky na Slovensku vznikla za účelom ponechania súčasných podmienok predaja a používania zábavnej pyrotechniky, ktoré sú už teraz najprísnejšie spomedzi krajín V4. Napriek tomu hrozí, že zábavná pyrotechnika kategórií F2 a F3 bude na Slovensku zakázaná úplne. V praxi to znamená, že budú zakázané všetky ohňostroje, petardy, rakety, rímske sviece či väčšie prskavky. Tento zákaz sa však dotkne aj časti detskej pyrotechniky. 

Preto, ak si chcete ponechať možnosť slobodnej voľby a pyrotechnikou si spríjemniť svadbu či oslavu nového roka, je nutné, aby ste podporili túto petíciu nielen svojím podpisom, ale aj jej zdieľaním. 

Pozrite si tiež video, v ktorom predseda Asociácie predajcov pyrotechniky vysvetľuje, aké zmeny sa chystajú v parlamente a prečo je potrebná petícia a jej šírenie medzi ľuďmi.

Aktuálne podmienky predaja a používania zábavnej pyrotechniky v krajinách V4.

Slovensko

 • Kategória F1 povolená predávať a používať bez obmedzenia celoročne
 • Kategórie F2 – F3 – pokiaľ nejde o pyrotechniku, ktorej hlavným efektom je hluk, je povolené predávať iba v mesiaci december
 • Kategórie F2 – F3 – pokiaľ ide o petardy a pyrotechniku s efektom hluku, je povolené predávať od 28. do 31. decembra
 • Použitie pyrotechniky kategórií F2 – F3 je povolené od 31. decembra do 1. januára 
 • Výnimku z obmedzení predaja a použitia pyrotechniky kategórií F2 – F3 udeľuje príslušná obec na základe podanej žiadosti o udelenie výnimky

Maďarsko

 • Povolený predaj zábavnej pyrotechniky kategórií F1, F2 neobmedzene
 • Predaj kategórie F3 povolený posledné 4 dni v roku
 • Použitie pyrotechniky kategórie F1 neobmedzene, F2 neobmedzene na súkromnom pozemku
 • Použitie zábavnej pyrotechniky kategórie F3 bez obmedzení posledný deň v roku

Poľsko

 • Povolený celoročný predaj a použitie kategórií F1, F2, F3.

Česko

 • Povolený celoročný predaj a použitie kategórií F1, F2 a F3. 

Online petícia

Všetky podpisy sa riadne zbierajú a zaznamenávajú na stránke www.peticie.com. Podpísaním petície súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov organizáciou Asociácia predajcov pyrotechniky. 

PETÍCIA – formát pre tlač

Okrem online verzie sme pre vás pripravili aj verziu petície pre tlač, ktorú si môžete stiahnuť a vytlačiť. Papierovú formu petície je potrebné doručiť do 5.1.2023 na adresu Asociácie predajcov pyrotechniky:

ASOCIÁCIA PREDAJCOV PYROTECHNIKY

Novozámocká 1/185

951 12  Ivanka pri Nitre

Stiahnuť Petičný Hárok

vytlačte si PDF verziu petičného hárku 

ALEBO