REGISTRÁCIA V ASOCIÁCII PREDAJCOV PYROTECHNIKY - fyzická osoba - podnikateľ